ผลงานติดตั้งโซล่าเซลล์และปั้มชัก 2 นิ้ว ที่หนองหญ้าปล้อง จังหวัด เพชรบุรี

  • ผลงานติดตั้งโซล่าเซลล์และปั้มชัก 2 นิ้ว ที่หนองหญ้าปล้อง จังหวัด เพชรบุรี

โดยระบบประกอบไปด้วย

  • แผงโซล่าเซล์ 250 W จำนวน 4 แผง
  • แบตเตอร์รี่แบบ Deep cycle 100 A จำนวน 2 ลูก
  • ตู้คอลโทรลชาร์จพร้อมระบบควบคุมเปิดปิดตามต้องการ