มอเตอร์บัสเลส ใส่ มู่เล่ย์

มอเตอร์บัสเลส500 วัตต์ ใส่ มู่เล่ย์ 4 นิ้ว 1 ร่อง A สำหรับปั๊มชักโดยเฉพาะต่อแผงโซล่าเซลล์ทำงานอัตโนมัติตามแดด ทำงานได้ตลอดทั้งวัน ต่อเป็นปั๊มอัตโนมัติตัดเมื่อน้ำเต็มแทงค์ได้