ดีซีบัสเลสมอเตอร์

ดีซีบัสเลสมอเตอร์

มอเตอร์บัสเลสใส่มูเล่ย์ 5 นิ้ว 2 ร่อง B เหหมาะสำหรับปั๊มชัก 2 นิ้ว ต่อแผงโซล่าเซลล์ 300 ขึ้นไป จำนวน 4 แผง ทำงานตามแดด