ไดร์ปั๊มชัก

ไดร์ปั๊มชัก

มอเตอร์บัสเลสใส่มูเล่ย์ 5 นิ้ว 2 ร่อง B พร้อมกล่องคอลโทรล 750 วัตต์ แรงดัน 72 – 90 โวลล์