มู่เล่ย์กลึงรู สำหรับใส่แกนมอเตอร์บัสเลสแบบถอดเฟือง

300฿

มู่เล่ย์กลึงรู สำหรับใส่แกนมอเตอร์บัสเลสแบบถอดเฟือง 

สามารถใช้ได้กับมอเตอร์บัสเลส 350W และ 500W

รายละเอียดเพิ่มเติม