ฐานปั๊มชัก ฐานรองมอเตอร์ สำหรับประกอบใส่ปั๊มชัก 1 นิ้ว

500฿

ฐานปั๊มชัก ฐานรองมอเตอร์ สำหรับประกอบใส่ปั๊มชัก 1 นิ้ว

ค่าส่งสินค้า 100 บาท

ชุด ฐานรองมอเตอร์บัสเลส ประกอบไปด้วย
– ฐานรองมอเตอร์บัสเลส
– ฐานติดกล่องคอนโทรล รองรับกล่องคอนโทรลมอเตอร์บัสเลสขนาด 350 วัตต์ และ 500 วัตต์
– น๊อตยึดมอเตอร์
– สายพานเบอร์ A 36

ชุด ฐานปั๊มชัก ประกอบไปด้วย
– ฐานรองมอเตอร์บัสเลส
– ฐานติดกล่องคอนโทรล รองรับกล่องคอนโทรลมอเตอร์บัสเลสขนาด 350 วัตต์ และ 500 วัตต์
– น๊อตยึดมอเตอร์
– สายพานเบอร์ A 36
– ฐานรองปั๊มชัก
– น๊อตยึดปั๊มชัก

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ฐานปั๊มชัก ฐานรองมอเตอร์ สำหรับประกอบใส่ปั๊มชัก 1 นิ้ว