ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ บาดาล ปั๊มซับเมอร์ส 600 วัตต์

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

3 inch dc solar submersible Outlet 0.75″
ITEM Voltage Best input voltage Power MAX. Flow MAX. Head Outlet Cable
Open circuit Voltage (VOC)
3DSS0.5-25-12-80 12V 20V-36V 80W 0.5 m/3h 25m 0.75″ 2m
3DSS1.2-56-24-120 24V 30V-48V 120W 1.2 m/3h 56m 0.75″ 2m
3DSS1.2-77-36-210 36V 30V-48V 210W 1.2 m/3h 77m 0.75″ 2m
3DSS1.7-109-48-500 48V 60V-90V 500W 1.7 m/3h 150m 0.75″ 2m
3DSS2.0-150-48-750 48V 60V-90V 750W 2.0 m/3h 150m 0.75″ 2m
3DSS2.0-150-72-750 72V 90V-120V 750W 2.0 m/3h 150m 0.75″ 2m
3DSS2.2-180-72-1100 72V 90V-120V 1100W 2.2 m/3h 180m 0.75″ 2m

 

3 inch dc solar submersible Outlet 1.25″
ITEM Voltage Best input voltage Power MAX. Flow MAX. Head Outlet Cable
Open circuit Voltage (VOC)
3DSC4-35-24-300 24V 30V-48V 300W 4 m/3h 35m 1.25″ 2m <50V >1.3X PUMP POWER
3DSC4-50-48-400 48V 60V-90V 400W 4 m/3h 50m 1.25″ 2m <100V >1.3X PUMP POWER
3DSC4-80-48-600 48V 60V-90V 600W 4 m/3h 80m 1.25″ 2m <100V >1.3X PUMP POWER
3DSC4.8-95-72-750 72V 90V-120V 750W 4.8 m/3h 95m 1.25″ 2m <150V >1.3X PUMP POWER
3DSC4.8-112-72-1100 72V 90V-120V 1100W 4.8 m/3h 112m 1.25″ 2m <150V >1.3X PUMP POWER
3DSC4.8-112-110-1100 110V 110V-150V 1100W 4.8 m/3h 112m 1.25″ 2m <150V >1.3X PUMP POWER
3DSC4.8-135-110-1500 110V 110V-150V 1500W 4.8 m/3h 135m 1.25″ 2m <150V >1.3X PUMP POWER