สายไฟโซล่าเซลล์ ยาว 10 เมตรพร้อมเข้าหัว MC4

550฿

สาย VCT 2×4 sqmm  พร้อมมาร์ค สีดำ สีแดง ที่สาย ง่ายต่อการใช้งาน

  1. สายไฟโซล่าเซลล์พร้อมเข้าหัว MC4 ความยาว 10 เมตร 1 ด้าน ราคา 550 บาท
  2. สายไฟโซล่าเซลล์พร้อมเข้าหัว MC4 ความยาว 15 เมตร 1 ด้าน ราคา 800 บาท
  3. สายไฟโซล่าเซลล์พร้อมเข้าหัว MC4 ความยาว 20 เมตร 1 ด้าน ราคา 1050 บาท
  4. สายไฟโซล่าเซลล์พร้อมเข้าหัว MC4 ความยาว 30 เมตร 1 ด้าน ราคา 1550 บาท

 

  1. สายไฟโซล่าเซลล์พร้อมเข้าหัว MC4 ความยาว 10 เมตร 2 ด้าน ราคา 600 บาท
  2. สายไฟโซล่าเซลล์พร้อมเข้าหัว MC4 ความยาว 15 เมตร 2 ด้าน ราคา 850 บาท
  3. สายไฟโซล่าเซลล์พร้อมเข้าหัว MC4 ความยาว 20 เมตร 2 ด้าน ราคา 1100 บาท
  4. สายไฟโซล่าเซลล์พร้อมเข้าหัว MC4 ความยาว 30 เมตร 2 ด้าน ราคา 1600 บาท
หมวดหมู่: